Общината на Виссарион в Сибир

Последен Завет

Последният Завет е призван да доведе до Спасението онези чеда, които могат да минат през Вратите на Царството Божие. Това са хората, стремящи се към единение помежду си, за да отдават безмерно в единен порив топлината на душите си към обкръжаващия ги свят. Това са хората, които могат да почувстват болката на Майката-Земя...

 

Тогава ви беше казано, че Царството Небесно може да се сравни със закваска, която жената слага в три мери тесто, докато то втаса.
В това се крие тайната на трите завета, призвани да изведат Божиите чеда до Царството Небесно: Стария Завет, Новия Завет и Последния Завет. Те разкриват съответно трите тайни: Надежда, Вяра и Любов".

Виссарион (Предизвестие: 1,2,122,127,128,131-133)

щракнете за по-голям размер
  • "Последен Завет", масло, Виссарион
  • "Дойде времето, когато трябва да бъде разрешена необходимостта да направите първата крачка по Пътя на Истинското Съвършенство на човечеството. Велико е това време, защото ще ви доведе или до небивал възход, или до небивало падение...

     

    Последният Завет се дава в най-критичния момент от вашето развитие. Той се дава, за да осъществи великото Свещено Обединение на всички съществуващи религии...