Общината на Виссарион в Сибир

Поклонничество

Планината... Градът... – това е символ, символ на Бъдещето, символ на зараждането на новата цивилизация. Тази Светиня се създава за света, за цялото човечество.
Тайга... Блата... Недокоснати от човешка ръка места... Работа от зори до мрак... Една след друга... А още и работата на земята... Земята е върху скали... Работа с тежки кирки... Всяко късче земя, освободен от коренищата, се обработва с любов и се облагородява, а торта се взима от блатата...


"Животът в Обителта на Зазоряването – това е ежедневен, самоотвержен труд в името на несъмнено започващия тук духовен разцвет. В същността си, животът тук може да се нарече ежедневен подвиг...
Сега вече съм сигурен, че това е мястото, където вече се ражда новото общество, в което няма да има място за войни, насилие, лъжи, ненавист, завист и други човешки пороци. С една дума, това, което дълго време се е смятало за Утопия, сега започва да придобива реални граници в общината на Виссарион".

 

Андрей Марюшин от град Тутатев,
два пъти пребивавал в Обителта на Зазоряването.
 • Кръг на единството в центъра на Обителта на Зазоряването
 • щракнете за по-голям размер
  щракнете за по-голям размер
  щракнете за по-голям размер
 • Свещеници на церквата:
  Сергей Чевалков (горе),
  Андрей Соловьов (долу)