"Започна времето... Особено време... Започва историческото, глобално събитие на великото видоизменение на същността на човека, на неговата победа над своето второ "аз", под чието робство той пребивава вече хиляди години...

 

Недалеч е часът, когато целият свят ще се интересува от това, какво се случва с вас... Вече ще е невъзможно да не се види това, което правите тук... Вие много бързо ще покажете, че може да съществува ново човечество, друг характер на жизнено устройство..."

Виссарион