Общината на Виссарион в Сибир

Учителя

 • Рождественска импресия
 • щракнете за по-голям размер

  Минали хиляди години. Днес на подготвените от Бог сибирски земи (югът на Красноярския край) се заражда качествено нов, удивителен свят, прекрасен и щастлив живот по законите на Хармонията, Любовта, Добротата. Поразителното и ценното е това, че хората, събрали се от почти всички части на света, се учат да се разбират един друг, да живеят за благото на ближния, запазвайки мира и радостта в душата си.
  Учителят на новия живот по пътя на Възхода и разцвета – Виссарион е живото Слово на Бога. Неговата същност е да дава живот и тя се заключава не само в това да призове след себе си чрез текстовете на „Последен Завет”, извършващ преврат във възприятието, взаимоотношенията и реалния живот на хората, но също и да покаже на практика безкрайните възможности за творческо развитие на всеки, който приеме в сърцето си Неговото Слово.
  През 1991г., на 18 август, за първи път публично прозвучало Словото на Виссарион – Предизвестието, а след това в много градове на Русия и зад границите й. Повече от десет години всеки стих от „Последен Завет” внимателно се постига и подробно се съпоставя с текстовете на много други писания.

 • Преди Словото на празника 18 август 2004г.
 • Учението на Виссарион широко се приема в обществото и все по-често се възприема в света на голямата наука като завършено, логически безупречно, нравствено чисто и светло. Като безценно Учение, то привлича към себе си тези, които творчески осмислят досегашните човешки достижения, помага разрешаването на бъркотията в разбирането на Бога и човека, Твореца на Вселената (Абсолюта, Единния) и нашия Небесен Отец – източника на Любов и Творец на човешките души.
  Съгласно учението, същността на човек се заключава в развитието на духовността, проявлението на любовта, човечността, радостта от живота. Доколкото духовната тъкан се различава от материалния свят със своята безсмъртност, то на нея й предстои вечно да живее на Земята, а след това и във Вселената. Тя ще сгрява с топлината на човешките души, обогатявайки я с удивителните закони на Любовта.

 • Фотографии на Виссарион
 • Интервюта в Петропавловка