Общината на Виссарион в Сибир

Трудовия
живот

  • Обрабока на глина в Гуляевке
  • Вършиба на ръж в Черемшанке
  • Заселниците се стремят минимално да използват машини и максимално ръчен труд и коне, за да може вредата за Майката Земя да е колкото може по-малко.
  • "Хвала на ръцете, които сеят хлеба..."
  • Първите последователи на Ученияето на Виссарион са се появили в Минусинск през 1992 година, а от 1993 година тук започнала да се заражда Общината. От този момент тези земи придобиват названието "Обетована Земя"; на тях започват трудните, интензивни дни на строитлеството на Бъдещето.

    Основната цел на идването на хората на тези земи е стремежът да се построи модел на новото общество, т.е. такъв съвместен живот, в който думите не се разминават с делата, в който би могло да се въплатят тези прекраси идеали и принципи, духовни и нравствени, които са заложени в човека от Бога, на които сме учени в училище, от книгите, от високата култура, но които, за съжаление, са се оказали пренебрегнати от обществото. Създаването на Единно човешко Семейство — ето главната задача на Общината. Важният принцип на Семейството е: гладни и без подслон не може да има. Но най-главното — на база съвместен труд се строят новите взаимоотношения, основани на любов и терпимост един към друг, свободни от алчност, страх, завист и корист.

    Изграждайки новия живот с нови взаимоотношения, последователите на Виссарион се стремят, преди всично да изменят себе си: да станат по-чисти и добри. Именно на това учи Виссарион, казвайки някога: "За да се построи нещо, за да се построят домове, а още повече - да се опитвате да мислите за издигане на храмове, опитайте да изградите отношенията си един с друг. Ако това се получи, то храмовете ще израстнат на тази земя. Ако ли пък не - по-добре да се разотидем".