Общината на Виссарион в Сибир

Децата

 • Иисус с коня. Обител на Зазоряването.
 • В процеса на обучение на децата, хармонично са преплетени общообразователните предмети и уроците по изкуства и занаяти.

  Предполага се, че момчетата трябва да пораснат като майстори, а не войни, а девойките – добри, способни домакини. Педагозите и възпитателите в училищата на Общината се стараят да „премахнат” духа на съперничество между децата. Стремят се към това, децата да растат без агресия, страх, ненавист и лъжа.

  щракнете за по-голям размер
 • Радост. Черемшанка
 • В края на учебния срок, всяко дете се атестира в общообразова- телно училище. При завършване на училище, получавайки сви- детелство, децата по-нататък сами избират своя път, т.е. те имат пълна свобода на избора да определят по-нататъшния си жизнен път.
  В селата на Общината редовно се провеждат младежки сборове на различна тематика, а ежемесечно – педагогически семинари.
  На младежките сборове децата се запознават един с друг, споделят творчеството си и най-важното – учат се да живеят като едно семейство.