Общината на Виссарион в Сибир

Обител

щракнете за по-голям размер
 • Олтар на Земята. Храмов веръх
 • щракнете за по-голям размер
  щракнете за по-голям размер

  От центъра на Града, имащ радиално-пръстеновидна структура, във вид на лъчи излизат 14 улици, всяка от които има романтично име: "Млечен път", "Слънчеви ветрове", "Елмазна роса", "Кристална врата", "Блещукащи тайни", "Детски блянове", "Палавия дъжд" и т.н. Около центъра на Града кръгообразно ще се изграждат училища, ателиета за традиционни занаяти, жилищната зона със зеленчуковите градини, цветните градини и детските площадки.
  Над Града се е разпростряла "Небесната Обител". В нея са разположени: домът на Учителя и къщите на пет Негови ученици.
  Началото на 1998г. е ознаменувано с велико Събитие: На Храмовия Връх е издигнат Храмът "Олтар на Земята" – символ на великото Време, Времето на зараждането на Бъдещото човечество. Вътре в Храма, на мраморен "пиедестал" е поставена бронзовата скулптура ("Символ на Любовта") от пет ангела устремени нагоре към Витлеемската звезда. Основа на "Олтара на Земята" станал камъкът "Мечката", намерен през юли 1996г. в земята под повърхностния слой на грунда, точно под храмовата площадка.
  През януари 1998г., в центъра на Града е поставен "Символа на Вярата".

 • Камбанарията
   в Небесната Обител
 • Сибвол на Любвта